Loading...

Kolonnekørsel

Kolonnekørsel

Kolonnekørsel i Tønder Touring Klub

Følgende er hovedreglerne:

1. Vi kører forskudt enkeltkolonne

2. Første mand – turlederen – kører forrest og til venstre i kolonnens vognbane – ud mod vejmidten.

3. Sidste mand bærer så vidt muligt gul vest og placerer sig som han skal enten til venstre eller til højre i kolonnens vognbane, men hvis han skal ligge til højre, trækker han dog ud til midten af vognbanen – ikke til midten af vejen.

4. Umiddelbar efter turlederen placeres nye medlemmer, mindre rutinerede medlemmer eller maskiner med begrænset motorydelse.

5. Bagest i kolonnen placeres de mest rutinerede medlemmer.

6. Vi følger generelt gældende færdselsregler, holder for rødt og ubetinget vigepligt.

7. Hastighedsbegrænsninger respekteres af turlederen, men det kan være nødvendigt for de sidste i kolonnen at fodre hestene lidt ekstra for at nå med op – kolonnen virker som en elastik.

8. Vi beholder vores plads i kolonnen – der må absolut ikke foretages forbikørsel /overhaling hverken højre eller venstre om internt i kolonnen.

9. Når et medlem forlader kolonnen – oftest på vej hjem – flytter de bagvedkørende til en ny plads i kolonnen således at den forskudte orden hurtigt genoprettes. Flytning i vognbanen sker umiddelbart efter at nærmest forankørende har skiftet placering.

Såfremt kolonnen deles gør den/de bageste kolonne/r følgende:

1. Den nye forreste kører placerer sig til venstre i vognbanen hvis han ikke allerede er placeret der, og efterfølgende kørere finder deres plads i overensstemmelse med ovenstående punkt 9

2. Når de delte kolonner igen når sammen, rykker man igen ind på sin plads i den forskudte orden.

Den/de forreste kolonne/r gør som følger:

1. Når turlederen/forreste kører registrerer at kolonnen er delt nedsættes hastigheden for at muliggøre opsamling.

2. Så længe der fortsættes ligeud eller på anden måde ad naturligt vejforløb fortsættes med nedsat hastighed.

3. Såfremt der drejes, sættes bageste kører af umiddelbart efter svingning og skal herefter vente i en placering, der dels viser retningen, og dels er synlig for føreren i den efterfølgende gruppe.

4. Når den efterfølgende gruppes fører tydeligt har bemærket vejvisningen, kan der fortsættes frem mod turlederens gruppe.

5. Hvis kolonnen er delt i flere dele sættes en ny bageste kører af og venter på den følgende gruppe.

6. Altså også i disse situationer følges hovedreglen om, at vi beholder vores plads i kolonnen.

Kørsel ved længere ture – f.eks. herretur eller anden regulær touringkørsel

For kørsel på herretur og lignende gælder følgende ved transportstrækninger:

1. Dagens/etapens turleder fastsætter dagens/etapens regler og har pligt til at sørge for at alle medkørere er informeret.

2. Gældende færdselsregler overholdes.

3. Dagens eller etapens turleder kører forrest, mindre rutinerede kørere eller maskiner med begrænset motorkraft følger umiddelbart efter. Mest rutinerede kørere placeres bagest.

4. Der kan gælde andre hastighedsbegrænsninger end i DK eller endda i nogle tilfælde helt fri hastighed. Turlederen har dog altid pligt til at vælge en hastighed som alle kan gå ind for.

5. Såfremt gruppen bliver delt på grund af punktering, tab af bagage, motorstop og lignende, trafik eller ved at enkelte kørere eller grupper af kørere kører ad en forkert afkørsel standser alle på den første mulige ”ordentlige” standsningsmulighed. Tank/raste/vige-plads. Her skabes kontakt via mobiltelefon hvorefter det aftales hvordan gruppen igen kan samles.

6. Er det nødvendigt af ovenstående grunde at en enkelt kører standser i nødsporet kan bageste mand hvis det er muligt standse sammen med vedkommende. Alle andre kørere fortsætter som ovenfor nævnt til nærmeste ”ordentlige” standsningsmulighed.

Dagskørsel i bjerge eller lignende.

For kørsel på herreture o. lign. gælder følgende:

Når vi er nået frem til de virkeligt sjove veje med tætte sving og skiftende oversigtsmuligheder kan vi ikke bruge ovennævnte regler fuldt ud.

Her er det vigtigste at ingen kører over evne.

Når det går allerbedst med sving på sving og stigninger og fald kan vi ikke længere køre forskudt enkeltkolonne. I stedet gør vi kolonnen længere så vi stadig har tilstrækkelig sikkerhedsafstand. Enhver kører sin egen linje og i det tempo man finder mest rigtigt.

Bliver kolonnen delt på grund af trafik eller forskellig hastighed samles op hver gang der skiftes retning i forhold til vejens naturlige forløb (ligeud).

Er en kører alligevel blevet ”væk” standses og der skabes kontakt via mobiltelefon for at aftale hvordan/hvor kolonnen igen kan samles.

Turens leder har herudover pligt til at fastsætte evt. yderligere regler.